QUẢNG CÁODanh mục

Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể

Thứ sáu, 17/08/2012, 08:39 GMT+7

Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình tổ chức lễ ký kết thỏa ước Lao động tập thể

Ngày 13/8/2012 Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đã cùng với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình tiến hành ký kết thỏa ước Lao động tập thể năm 2012. Tham dự buổi lễ ký kết gồm có:
-    Ban Tổng Giám  đốc Công ty
-    Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty
-    Tổ trưởng các tổ Công đoàn và đại diện các công đoàn viên
Thoả ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. Thoả ước tập thể do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Sonadezi An Bình, Ban Tổng Giám đốc Công ty thương lượng và ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và công khai. Nội dung thoả ước tập thể không được trái với các quy định của pháp luật lao động và pháp luật khác.
Việc ký kết thoả ước tập thể của Công ty với những quy định có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.


Sau đây là một số hình ảnh


Người viết : sza